Członkowie

Spółdzielnia  na  dzień 24.03.2021 r. zrzesza 66 członków.

Członkiem Spółdzielni mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółdzielnie uczniowskie spełniające wymagania określone w statucie Spółdzielni.
 
Przystępując do Spółdzielni członek obowiązany jest wpłacić wpisowe wynoszące 100 złotych oraz zadeklarować i wnieść udział w wysokości:
                                 - dla osób fizycznych               -      500 zł.
                                 - dla osób prawnych                 -   2.500 zł.
                                 - dla spółdzielni uczniowskich   -      150 zł.

Wpłata  udziału członkowskiego na prośbę  zainteresowanego może być  rozłożona  na raty.
Prawa i  obowiązki członka określa Statut Spółdzielni.
Osoby  zainteresowane członkostwem wszelkich informacji mogą zasięgnąć w  Dziale  Organizacyjno-Samorządowym.
tel.32 267 49 49