Zarząd

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI
 
Prezes  Zarządu                                                       -         mgr Małgorzata Jachna
Główna Księgowa, Członek Zarządu                       -          Aleksandra  Lech
Pełnomocnik  Zarządu                                             -         Hanna Niedbała - Flak