"Społem" Powszechna Spółdzielnia SpożywcówWitamy na stronie internetowej "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Będzinie.

Nasza Spółdzielnia "Społem" PSS w Będzinie w 2020 roku będzie obchodziła 100. rocznicę istnienia ruchu spółdzielczego na terenie miasta, albowiem w roku 1920 zaczęła działać Robotnicza Spółdzielnia Zagłębia Dąbrowskiego.

W tym czasie na terenia miasta Będzina działały  4 sklepy spółdzielcze i tak było do wybuchu II wojny światowej do 1939 roku. W 1945 roku powstala Rejonowa Spółdzielnia Spożywców, w ramach której na początku działało około 13 sklepów i w szybkim tempie nastapił rozwój sieci handlowej i powstały nowe branże, i tak w roku 1960 prowadzono juz 52 sklepy spożywcze, 13 sklepów przemysłowych, 2 zakłady masarnicze, 9 piekarni, ciastkarnie, 1 zakład gastronomiczny otwary, i 2 stołówki. Ponadto uruchomiono punkty usługowe: wypożyczalnię sprzętu, magiel, ośrodki praktyczna pani i zespół chałupniczy.

Spółdzielnia w latach 70. XX wieku liczyła ponad 1500 członków. W roku 1976 w wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego, a nastepnie w roku 1978 po przyłączeniu placówek z rejonu Wojkowic, potencjał Spółdzileni uległ jeszcze zwiększeniu: sklepy - 156, magazynów hurtowych - 12, zakładów gastronomii otwartej - 34, zamknietej - 12, piekarni - 5, ciastkarnie - 2, masarnie - 2, garmażernia - 1 i usługi. Liczba członków w tym okresie wzrosła do 19371.

W roku 1983 w wyniku kolejnej reorganizacji Spółdzielczości Spożywców powstała Samorządna Spółdzielenia Spożywców w Będzinie. Liczba członków zwiększyła się do 21747 osób, stan sieci handlowej, produkcyjnej i usługowej był na dotychczasowym poziomie.

Rok 1989 był początkiem urynkowienia działalności gospodarczej, co spowodowało likwidację wielu placówek na skutek wypowiedzenia umów dzierżawy przez właścicieli lokali. Zmniejszyła się też ilość członków spółdzielni i na koniec 1989 roku wynosiła 4247 osób. Początek lat 90. to dalsze uszczuplenie sieci handlowej i produkcyjnej, a po 1995 nastepuje okres wyprzedaży i wydzierżawienia obiektów i pomieszczeń zbędnych, i działalności nierentownych. W ostatnich latach Spółdzielnia pracowała w bardzo trudych warunkach rynkowych przy zmniejszającym się popycie, wzrastających kosztach, szczególnie w działalności handlowej, i rosnącej konkurecji ze strony supermarketów i dyskontów, co w konsekwencji doprowadziło do ograniczenia działalności operacyjnej do jednego sklepu spożywczego, prowadzenia wynajmu lokali biurowych i obiektów handlowych. W 2018 r. udało nam się otworzyć w naszym obiekcie hostel, który cieszy się sporym zainteresowaniem.

W 2019 roku stan liczbowy członków Spółdzielni wynosi 65.

W związku z bardzo długą eksploatacją i starą substancją budowlaną nasze obiekty handlowe i administracyjne wymagają stale dużych nakładów dla utrzymania ich w dobrym stanie technicznym dla sprostania obecnym przepisom.

Tak więc troską władz Spóldzielni jest dbałość o utrzymanie majątku we właściwym stanie technicznym, aby zapewnić dzierżawcom dobre warunki prowadzenia swoich działalności, natomiast w naszej placówce handlowej dążenie do poprawienia wyników ekonomicznych poprzez poprawę jakości obsługi klientów, dbałość o zaopatrzenie w poszukiwany asortyment oraz dbałość o dobre wyposażenie techniczne i estetyczne sklepu, jak również dbanie o gości naszego hostelu.

Dążymy do tego, aby nasza Spółdzielnia w Będzinie nie zniknęła z polskiego krajobrazu gospodarczego. Jest ona jedną z najstarszych branż  w Polsce, tak więc dbamy o jej dalszy rozwój, jednocześnie identyfikując się z nią.

Trwanie tradycyjnej marki "Społem" stanowi świadectwo wielopokoleniowych dokonań Polaków, jest wyrazem patriotyzmu gospodarczego i dbałości o pielegnowanie rodzimego potencjału.