"Społem" Powszechna Spółdzielnia SpożywcówWitamy na stronie internetowej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Będzinie. Nasza Spółdzielnia „Społem” PSS w Będzinie w 2015 roku obchodziła 95 rocznicę istnienia ruchu spółdzielczego na terenie miasta, albowiem w roku 1920 zaczęła działać Robotnicza Spółdzielnia Zagłębia Dąbrowskiego. W tym czasie na terenie Będzina działały 4 sklepy spółdzielcze i tak było do wybuchu II wojny światowej do 1939 roku. W 1945 roku powstała Rejonowa Spółdzielnia Spożywców, w ramach której na początku działało około 13 sklepów i w szybkim tempie nastąpił rozwój sieci handlowej i powstały nowe branże i tak w roku 1960 prowadzono już 52 sklepy spożywcze, 13 sklepów przemysłowych, 2 zakłady masarnicze, 9 piekarni, ciastkarnie, 1 zakład gastronomiczny otwarty i 2 stołówki.
Ponadto uruchomiono punkty usługowe: wypożyczalnię sprzętu, magiel, ośrodki praktyczna pani i zespół chałupniczy.
Spółdzielnia w latach 70-tych XX wieku liczyła ponad 1500 członków. W roku 1976 w wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego, a  następnie w roku 1978 po przyłączeniu placówek z rejonu Wojkowic potencjał Spółdzielni jeszcze uległ zwiększeniu: sklepy -156, magazynów hurtowych -12, zakładów gastronomii otwartej – 34, zamkniętej -12 , piekarni -5, ciastkarnie-2, masarnie- 2 garmażernia -1 i usługi.
Liczba członków Spółdzielni w tym okresie wzrosła do 19371. W roku 1983 w wyniku kolejnej reorganizacji Spółdzielczości Spożywców powstała samorządna Spółdzielnia Spożywców w Będzinie. Liczba członków zwiększyła się do 21747 osób, stan sieci handlowej, produkcyjnej i usługowej był na dotychczasowym poziomie.
Rok 1989 był początkiem urynkowienia działalności gospodarczej, co spowodowało likwidację wielu placówek na skutek wypowiedzenia umów dzierżawy przez właścicieli lokali. Zmniejszyła się też ilość członków Spółdzielni i na koniec 1989 roku wynosiła 4247 osób. Początek lat 90-tych to dalsze uszczuplenie sieci handlowej i produkcyjnej, a po 1995 następuje okres wyprzedaży i wydzierżawiania  obiektów i pomieszczeń zbędnych i działalności nierentownych. Na przełomie wieku Spółdzielnia pracowała w bardzo trudnych warunkach  rynkowych przy zmniejszającym się popycie, wzrastających  kosztach szczególnie w działalności handlowej i rosnącej konkurencji ze strony supermarketów  i dyskontów, co w konsekwencji doprowadziło do ograniczenia  działalności operacyjnej do dwóch sklepów spożywczych i prowadzenia wynajmu lokali biurowych i obiektów handlowych. Taki stan utrzymuje się również obecnie. W 2011 roku stan liczbowy członków Spółdzielni wynosi 42. Nasze obiekty handlowe i administracyjne w związku z bardzo długą eksploatacją i starą substancją budowlaną wymagają stale dużych nakładów dla utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i dla sprostania obecnym wymaganiom. Troską więc władz Spółdzielni jest dbałość o utrzymanie majątku we właściwym  stanie technicznym, aby zapewnić dzierżawcom dobre warunki prowadzenia działalności, natomiast w działalności handlowej dążenie do poprawienia wyników ekonomicznych poprzez poprawę jakości obsługi klientów, dbałość o zaopatrzenie sklepów w asortyment poszukiwany w rejonie działalności oraz dbałość o dobre wyposażenie techniczne i estetyczne sklepów, jak również wprowadzanie usług finansowych i agencji dla uatrakcyjnienia oferty handlowej i usługowej.